Coronavirus en jouw afspraak bij het CJG, weer terug naar normaal! Update 23 februari 2022

Actuele situatie corona

Stap voor stap gaat onze samenleving weer open. Zo ook onze CJG’s. Veel van de coronamaatregelen die nu gelden, komen vanaf eind deze week te vervallen. Wat dit betekent voor een bezoek met je kind aan één van onze locaties, kun je hieronder lezen.

Vanaf maandag 28 februari:

  • Mag je weer met 2 ouders/begeleiders met je kind naar een afspraak komen. Broertjes en zusjes zijn ook weer welkom.
  • Zijn mondkapjes niet meer verplicht.
  • Vervalt de 1,5 meter regel
  • Kun je weer zonder afspraak op onze inloopspreekuren terecht.

Kom niet naar de afspraak bij coronaklachten
Het coronavirus is nog niet weg. We willen het risico dat we elkaar besmetten zoveel mogelijk beperken. Daarom blijft gelden, kom niet naar het CJG in de volgende gevallen:

  • Als je kind koorts heeft verzoeken we je thuis te blijven. Een kind met een milde verkoudheid is wel welkom op het consultatiebureau en kan gewoon gevaccineerd worden.
  • Blijf thuis als je zelf koorts, last van hoesten, kortademigheid, keelpijn of verkoudheid hebt. In dit geval kan iemand uit jouw omgeving zonder klachten met je kind naar het CJG komen.

Belangrijk blijft:

  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Bij de ingang van het CJG vind je desinfectiemiddel.
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Schud geen handen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het CJG.

.

Meer informatie over het coronavirus?

Op de website van Pharos worden de belangrijkste adviezen over het coronavirus op een duidelijke manier uitgelegd (met plaatjes).

Het RIVM heeft een webpagina over het coronavirus en houdt deze steeds actueel. Voor meer informatie over het virus verwijzen wij daarom daarnaartoe. Je kan ook bellen met het landelijk telefoonnummer van het RIVM via 0800 – 1351.

Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) vertaalt de meest recente persconferentie steeds in 5 talen: Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinja en Marokkaans-Arabisch. Klik hier om de video’s te bekijken op de website van TVcN.