Coronavirus en jouw afspraak bij het CJG: update 20-12-2021

Actuele situatie corona

Vanaf zondag 19 december is Nederland weer in lockdown. Het CJG heeft een vitale functie en onze zorg voor ouders, kinderen en jongeren gaat dan ook door. Onze werkwijze blijft grotendeels hetzelfde als de afgelopen periode. Met de aanscherping dat inloopspreekuren en spreekuren voor de 22-weken prik op al onze locaties op afspraak zijn. Onderstaand vind je daarover alle informatie.

Als je een afspraak hebt bij het CJG, zijn deze maatregelen belangrijk:

  • Als je kind koorts heeft verzoeken we je thuis te blijven. Een kind met een milde verkoudheid is wel welkom op het consultatiebureau en kan gewoon gevaccineerd worden.
  • Blijf thuis als je zelf koorts, last van hoesten, kortademigheid, keelpijn of verkoudheid hebt. In dit geval kan iemand uit jouw omgeving zonder klachten met je kind naar het consultatiebureau komen.
  • Kom met zo min mogelijk personen naar de afspraak. Je hebt als ouder/begeleider geen klachten. Neem geen broertjes of zusjes mee.
  • Houd 1,5 meter afstand tot anderen. Onze locaties zijn daarop ingericht Wanneer dat nodig is (bijvoorbeeld tijdens een prik of lichamelijk onderzoek) komen onze medewerkers wel dichterbij, zo kort als nodig. Deze medewerkers hebben geen klachten en wassen voor het onderzoek hun handen.
  • Een mondkapje is verplicht tijdens je bezoek aan het CJG, voor iedereen van 13 jaar en ouder. Ook onze medewerkers dragen een mondkapje.
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Bij de ingang van het CJG vind je desinfectiemiddel.
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Schud geen handen.

Bezoek aan het CJG-consultatiebureau
Het grootste deel van de afspraken vindt plaats op de CJG-locatie, ongeacht de leeftijd van je kind. Omdat het te druk wordt in de wachtkamer als alle afspraken op het consultatiebureau plaatsvinden, doen we een aantal afspraken nog via telefoon of beeldbellen. Als jouw afspraak telefonisch is (of via beeldbellen), dan ben je hier altijd van tevoren over geïnformeerd door jouw CJG-team. Je kan zelf afspraken maken en wijzigen in het klantportaal van het Jeugddossier. Dit zijn altijd afspraken op locatie.

Hielprik en gehoorscreening
Deze voeren we thuis uit. We nemen altijd vooraf telefonisch contact op om een tijd af te spreken en een gezondheidscheck te doen. Als er thuis niet voldoende ruimte is om veilig te werken, nodigen we je uit om naar het consultatiebureau te komen voor de hielprik en de gehoorscreening.

Huisbezoek na geboorte en eerste bezoek consultatiebureau
Een medewerker van het CJG zoekt contact met je om na te vragen of je gebruik wilt maken van het consultatiebureau. Als dat zo is maken we een afspraak voor een kennismaking (telefonisch of via een huisbezoek) en het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Spreken we een huisbezoek af, dan doen we gelijk een gezondheidscheck. Mocht er toch iemand in huis klachten krijgen of positief testen op corona, laat het ons dan voorafgaand ons bezoek weten.

Inloopspreekuren – op afspraak
Deze vinden plaats op de reguliere tijden, maar niet op vrije inloop. Ook dat is om te voorkomen dat er te veel ouders en kinderen tegelijk in de wachtruimte zijn waardoor we de 1,5 meter niet kunnen garanderen. Als je gebruik wilt maken van dit spreekuur, stel dan de vraag via het klantportaal van het Jeugddossier, of neem contact op met jouw CJG

Groepsbijeenkomsten voor ouders, kinderen of jongeren
Voor lopende groepen geldt dat de CJG-medewerkers in overleg met ouders bespreken of dit live gebeurt of op een andere manier. Nieuw te plannen groepsbijeenkomsten gaan in ieder geval tot eind februari online plaatsvinden of worden uitgesteld.

22-weken prik
Ben je zwanger en wil je de 22 wekenprik komen halen? Dat kan, mits je niet verkouden bent. Kijk hier voor locaties en tijden.
Houd bij het plannen van de 22 wekenprik rekening met een eventuele coronavaccinatie. Het is belangrijk dat er minstens 2 weken tussen de coronavaccinatie en de 22wekenprik zit. Dat geldt ook bij de booster.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het CJG.

Meer informatie over het coronavirus?

Op de website van Pharos worden de belangrijkste adviezen over het coronavirus op een duidelijke manier uitgelegd (met plaatjes).

Het RIVM heeft een webpagina over het coronavirus en houdt deze steeds actueel. Voor meer informatie over het virus verwijzen wij daarom daarnaartoe. Je kan ook bellen met het landelijk telefoonnummer van het RIVM via 0800 – 1351.

Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) vertaalt de meest recente persconferentie steeds in 5 talen: Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinja en Marokkaans-Arabisch. Klik hier om de video’s te bekijken op de website van TVcN.

Heb je vragen of twijfels over het wel of niet komen naar de afspraak met één van onze medewerkers?