Training voor kinderen van ouders met psychische problematiek (KOPP) gaat in het najaar opnieuw van start.

KOPP/KOV is een training voor kinderen van ouder(s) met psychische problematiek en/of verslavingsproblematiek. Het is voor een kind niet gemakkelijk wanneer één van zijn ouders psychische- en/of verslavingsproblemen heeft. Ouders willen het beste voor hun kind en willen de kinderen niet met hun ziek zijn belasten. Toch voelen kinderen feilloos aan wat er aan de hand is. Ieder kind gaat op zijn eigen manier om met de situatie thuis. In deze situaties verdienen zowel ouders als kinderen zorg, aandacht en steun.

Inhoud KOPP/KOV groep

De KOPP/KOV groep is een spel-werk-groep die bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van psychische problemen bij kinderen. Bij de KOPP/KOV groep kunnen kinderen elkaar ontmoeten, vragen delen, leren om over de thuissituatie te praten, een luisterend oor vinden en/of herkenning vinden bij lotgenoten.

Door middel van kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en inzicht in wat ze zelf kunnen. Ook leren de kinderen om de relatie met hun ouder(s) vorm te geven en hun eigen plek in het gezin weer te vinden.

In oktober starten er groepen in Elburg en Putten

Kent u een kind dat in aanmerking komt voor de KOPP/KOV groep? Neem dan contact op met:

8-12 jaar

Nikita van Taarling (Tactus) n.vantaarling@tactus.nl / 06 575 838 37

Anne Stutvoet (Welzijn Putten) astutvoet@welzijnputten.nl / 06 868 190 10

12-16 jaar

Arjan van Roon (Tactus) a.vanroon@tactus.nl / 06 130 119 07

Froukje Hempenius (WIEL) froukje.hempenius@wiel.nl / 06 291 67 659