Centering Parenting

Lijkt het je fijn om meer te weten over jouw baby, ontwikkeling en opgroeien? En om dit samen met andere ouders te beleven? Centering Parenting maakt dit mogelijk!

In Wezep en Elburg start het consultatiebureau vanaf september met Centering Parenting. Ook ouders uit Oldebroek zijn van harte uitgenodigd om in een van beide plaatsen mee te doen. Centering Parenting (CP) houdt in dat de zorg van het consultatiebureau gegeven wordt in groepsvorm. Bij CP komen ouders met hun baby’s van dezelfde leeftijd bij elkaar om de ontwikkeling van het kind en gezin te bespreken, samen met de jeugdverpleegkundige. 

Centering Parenting is gericht op ouder en kind. Voordeel is dat per ouder en kind meer tijd en aandacht beschikbaar is om onderwerpen te behandelen en dat je samen in de groep kan praten en ervaringen kan uitwisselen over het nieuwe ouderschap. Onderwerpen die ouders willen bespreken, kunnen ingebracht worden en komen aan bod. Dit kan gaan over voeding, ontwikkeling, veiligheid, vaccinaties, huilen, slapen, stress, een ritme enzovoorts.

Bij CP wordt alle zorg van het consultatiebureau ook gedaan, denk aan wegen, meten, vaccinaties en ontwikkelingsonderzoek. Hierbij heb je als ouder zelf een actieve rol. 

Lijkt je dit wat, neem contact op met het consultatiebureau in je woonplaats.

Geplande CP bijeenkomsten 2019 & 2020

·         Wezep Mariënrade 3 , van 9.00 tot 11.00 uur

22 oktober, 19 november, 14 januari , 31 maart, 30 juni , 8 september