Blog juni // Woord van dank aan alle ouders

Woord van dank aan alle ouders

De meeste ouders komen naar het CJG in de verwachting dat ze met een vraag of een kwestie geholpen worden. Maar ouders, heeft u er weleens over nagedacht dat u ons ook helpt?

We leren van de vragen waar u mee komt om de hulp steeds beter op af te stemmen. Samen met u en alle andere belangrijke personen die bij uw situatie betrokken zijn, gaan we in gesprek en met elkaar zoeken we waar mogelijk naar oplossingen. We leren en ontdekken samen!

Daarnaast is het is inspirerend om over de vloer te komen in veel gezinnen. Om te horen welke leuke of creatieve ideeën u heeft of hoe problemen worden opgelost. Hoe leuk een huis eruit ziet of hoe lekker de koffie is…😉

Maar er is nog een ander aspect waar ik graag een paar woorden aan wil wijden. Persoonlijk heb ik heb namelijk ook veel van u geleerd! En u heeft mij de mogelijkheid geboden om te leren. Als ik zelf in de opvoeding van onze pleegkinderen weleens tegen dingen aanloop, bedenk ik vaak: wat zou ik tegen “de ouders van mijn werk” zeggen? En zo houdt u mij de spiegel voor èn weten we ons ook met elkaar verbonden.

Na ruim 15 jaar in Nunspeet te hebben gewerkt, ga ik per 1 augustus het CJG verlaten. Als speltherapeut wacht mij een nieuwe uitdaging. Een goed moment om eens terug te blikken en mijn waardering en dank uit te spreken voor alle fijne en mooie gesprekken! Ik heb veel van u geleerd! Dank voor deze samenwerking.

Het ga u goed!

Ilse Hartman