Centering Ouderschap

Lijkt het je fijn om meer te weten over jouw baby, ontwikkeling en opgroeien? En om dit samen met andere ouders te beleven? Centering Ouderschap maakt dit mogelijk!

Centering Ouderschap (CO) houdt in dat de zorg van het consultatiebureau gegeven wordt in groepsvorm. Bij CO komen ouders met hun baby’s van dezelfde leeftijd bij elkaar om de ontwikkeling van het kind en gezin te bespreken, samen met de jeugdverpleegkundige. 

Centering Ouderschap is gericht op ouder en kind. Voordeel is dat per ouder en kind meer tijd en aandacht beschikbaar is om onderwerpen te behandelen en dat je samen in de groep kan praten en ervaringen kan uitwisselen over het nieuwe ouderschap. Onderwerpen die ouders willen bespreken, kunnen ingebracht worden en komen aan bod. Dit kan gaan over voeding, ontwikkeling, veiligheid, vaccinaties, huilen, slapen, stress, een ritme enzovoorts.

Bij CO wordt alle zorg van het consultatiebureau ook gedaan, denk aan wegen, meten, vaccinaties en ontwikkelingsonderzoek. Hierbij heb je als ouder zelf een actieve rol. 

Lijkt je dit wat, neem contact op met het CJG in je woonplaats.


Aanmelden/meer informatie  

Wil je meer informatie of wil je jezelf en je kind opgeven dan kun je mailen naar info@cjgelburg.nl.

Je kunt ook op werkdagen tussen 09:00 uur en 11:00 uur bellen naar het CJG via 0525 788 101.
We streven er naar binnen een week op je mail te reageren.